Містобудування та архітектура

Оголошення щодо проведення 14.08.2024 року засідання архітектурно-містобудівної ради

Оголошення.pdf

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 povidomlennya_ovd_(28) (2).pdf     


 Про виданий висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

 На виконання вимог п. 2 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі-Закон) інформуємо, що управлінням екології та природніх ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації 09 травня 2024 року за № 04/836-6883/1 видано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «СЕРЕТ М» щодо реконструкції нежитлової будівлі (млина) під мікрогідроелектростанцію у с. Милівці Чортківського району Тернопільської області.


ОГОЛОШЕННЯ

 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

Ознайомтися з документом Оголошення_Коваль.pdf 


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАГРО БІО-ТРЕЙД" (ТОВ "ВІТАГРО БІО-ТРЕЙД"; ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 45096033; юридична адреса: 31244, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Поляни, вул. Свободи, 1; тел.: 0672268072; електронна адреса: sushelnytska.n@vitagro.com.ua; фактична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище Нагірянка, вул. Заводська, 1) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою виконання вимог ЗУ "Про охорону атмосферного повітря".

Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній (діяльність не підпадає під проходження процедури оцінки впливу на довкілля).

Основна діяльність - виробництво інших основних органічних хімічних речовин. Діяльність підприємства за фактичною адресою полягає в виробництві біоетанолу, побічний продукт, який виробляється - концентрований комбікормовий продукт DDGS. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел відбуваються: від газових і твердопаливних котлів (що забезпечують виробничі процеси та опалення приміщень), від обладнання для сушки (сушка зерна, барди DDGS), від завальних ям (при розвантаженні зерна), камер ферментації, при роботі металообробної дільниці, деревообробної дільниці, дільниць зварювання, від ємностей зберігання спирту, ректифікаційної колони, при зберіганні сірчаної кислоти, від складу ПММ, при очистці та подрібненні зерна, від спиртовловлювача.

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на які планується отримати дозвіл (т/рік): оксид вуглецю - 247,922; вуглецю діоксид - 220241,701; метан - 18,91694; заліза оксид (залізо та його сполуки в переpахунку на залізо) - 0,0023; нікель та його сполуки в перерахунку на нікель - 0,000014; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,000017494; хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,000045; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,00016; суспендовані частинки, недиференційовані за складом - 157,791752; кремнію діоксид аморфний - 0,00014; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 46,39802; азоту(1) оксид (N2O) - 10,430394; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 100,176; кислота сіpчана за молекулою Н2SO4 - 0,00044; спирт етиловий - 37,0325; НМЛОС (вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)) - 104,130257502; етилацетат - 0,0132; фториди, що легко розчиняються та їх сполуки в перерахунку на фтор - 0,00058; фториди погано pозчинні неоpганічні - 0,00045; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень - 0,00019.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені/не розробляються так як об’єкт відноситься до 2-ї групи.

Заходи щодо скорочення викидів, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені/не розробляються так як відсутній понаднормативний розрахунковий вплив на межі чи за межами СЗЗ.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству (згідно інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів).

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можна надсилати до Тернопільської ОДА (на адресу: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел. (0352) 25 95 93, адреса електронної пошти - eco_ter@eco.te.gov.ua) протягом 30 календарних днів з дати опублікування.
Повідомлення2_5333.pdf


Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.pdf

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.


 • Планована діяльність
 •  

Реконструкція нежитлової будівлі (млина) під мікрогідроелектростанцію, підсобні і

допоміжні споруди по вул. І. Франка, 31 в с. Милівці, Чортківського району,

Тернопільської області на правому березі річки Серет на території Нагірянської сільської ради загальною встановленою потужністю до 199 кВт. Генерування електроенергії здійснюватиметься з використанням гідропотенціалу р. Серет в межах південної околиці с. Милівці як місцевого джерела відновлювальної енергії, орієнтовний термін експлуатації мікрогідроелектростанції (МГЕС) – 49 років. Тип МГЕС – дериваційна.


Проєктом передбачено встановлення одного гідроагрегату з горизонтальною

пропелерною турбіною типу Каплан і одного відновленого гідроагрегату типу Френсіса та асинхронними генераторами в комплекті з системою автоматичного керування.


Максимальна потужність складає: турбіна типу Френсіса потужністю 152 кВт, при

максимальних витратах води через гідротурбіну Q=4,2-6,3 м3/с і робочому напорі Н=1,5-3,0 м, з регульованими частинами робочого колеса; агрегат D до 1300 типу Каплан максимальною потужністю 166,8 кВт при максимальних витратах води через гідротурбіну Q=1,25-7,7 м3/с і напорі Н=2,0-3,4 м з регульованими частинами робочого колеса. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 1041,0 т. кВт•год.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)


2. Суб’єкт господарювання

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕТ М" 40964134

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)


Україна, 48563, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Милівці, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 31

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль eco_ter@eco.te.gov.ua (0352)259563

Груніна Світлана Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля в якому обгрунтовується допустимість

проводження планової діяльності. Управління екології та природних ресурсів

Тернопільської обласної державної адміністрації Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (зі змінами)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)


5 . Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після

встановленого строку, не розглядаються.

1 Дата та час: 08.04.2024 10.00;

1 Лінк: meet.google.com/xuv-aqev-vrm ;


У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення


Громадські слухання відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

 

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль eco_ter@eco.te.gov.ua (0352)259563

Груніна Світлана Олександрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

 

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул. Шпитальна,7, м.Тернопіль eco_ter@eco.te.gov.ua (0352)259563

ГрунінаСвітлана Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)


Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 175 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)


9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у пункті 5 цього оголошення, у робочі дні з 18.03.2024 року з 9.00 до 17.00 години в: ТОВ «Серет М» за адресою 76014, Івано-Франківська область., м. Івано-Франківськ, вул. Побутова,7. Контактна особа - директор – Різник Володмир Дмитрович, тел: +38 (050) 100 43 61. Нагірянська сільська рада за адресою: 48543, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Нагірянка, вулиця О.Кобилянської, 5. Контактна особа голова – Кіндрат Ігор Йосипович. - тел. +38(067)3521628. 48563, Милівецький старостинський округ за адресою : 48563 ,Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Милівці, Контактна особа діловод – Попик Наталя Михайлівна -тел. +38(096) 8521254.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ

16.04.2024 року об 11 00 год, у приміщенні Чортківської РВА в малому залі Чортківської районної ради (1 поверх,) відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Чортківської районної військової адміністрації з розгляду проєктів містобудівних документацій:

- детальний план території для будівництва та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. Загоринка, с Постолівка, Чортківського району Тернопільської області, площею 0,0500 га, кадастровий номер 6121686000:02:001:1619. Розробник містобудівної документації - ТОВ «Геоземсервіс»;

- детальний план території для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. С.Крушельницької в с.Косів, Чортківського району Тернопільської області, площею 0,3050 га, кадастровий номер 6125285700:01:016:0018. Розробник містобудівної документації - Тернопільське обласне комунальне підприємство «Містобудівельник»;

- детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення по вул. Джерельна в смт.Гусятин Чортківського району Тернопільської області, орієнтовною площею 4,5 га. Розробник містобудівної документації - ТОВ «Геоземсервіс»;

Ознайомитися із містобудівною документацією можна у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Чортківської районної військової (державної) адміністрації, каб. 12, третій поверх приміщення Чортківської районної ради.Про виданий висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

 На виконання вимог п. 2 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі-Закон) інформуємо, що управлінням екології та природніх ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації 23 лютого 2024 року за № 04/335-202392511107/1 видано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ», щодо встановлення стаціонарного паливозаправного пункту на території ремонтної дільниці підприємства у с. Доброводи Чортківського району.

Оголошення_4228.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux