Наказ про прийом документів жовтень 2022.pdfЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

соціального захисту населення

Чортківської районної

військової адміністрації

09.09.2022 № 22-од

 

Умови та вимоги 

до посади державної служби 

категорії «В» - головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює технічний супровід програмного забезпечення:

-Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП):

створює архів бази;

звіряє і закриває попередній період нарахування;

отримує результати передачі нарахування та неоплату;

проводить синхронізацію особової інформації з Реєстром;

затягує файли-переліки одержувачів субсидій:

передає дані на центральний рівень та отримує ЄБК;

скачує і встановлює версії в програму, створює задачі;

проводить нарахування пільг, формує звіти, перевіряє і виправляє помилки, перевіряє нарахування твердого палива і скрапленого газу;

скачує і завантажує в базу довідники і файли, рекомендації по верифікації пільг;

- здійснює закриття карток померлих.

-централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ);

- програмного комплексу АСОПД/КОМТЕХ:

-виконує нарахування в АСОПД/КОМТЕХ;

- встановлює версії;

- проводить візування та фіксацію справ;

-формує виплатні документи та електронні списки;

-звіряє електронні файли з супровідними відомостями;

-формує реєстри для першого і другого способу виплати.

- інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсонполітики України.

Вивантажує дані для форми 1-ДФ.

В АСОПД формує зведений звіт 1-ДФ.

Проводить опрацювання справ по процедурі проведення процесу верифікації.

2. Визначає методи та способи збереження, обробки та передачі інформації

3. Здійснює резервне копіювання програм, АСОПД, ЄДАРП для забезпечення збереження даних; формує бази даних отримувачів для нарахування внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

4. Проводить передачу в ОЦ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації бази для друку виплатних документів.

5. Здійснює налагодження та супровід виплати державних соціальних допомог в управлінні, консультує працівників відповідних відділів стосовно даного питання.

6. Забезпечує супровід та поновлення існуючого програмного забезпечення, здійснює налаштування ПТК та надає доступ до них, у межах повноважень забезпечує захист персональних даних.

7. Здійснює введення паспорта системи (отримання налаштувань на наступний період, внесення їх у базу, проведення перевірки) та проводить нарахування допомог з формуванням відповідних реєстрів для зарахування коштів.

8. Адмініструє інформаційне та програмне забезпечення процесу надання та відшкодування пільг за допомогою програмно-технологічного комплексу «ЄДАРП» та несе відповідальність за своєчасне встановлення оновленого програмного забезпечення програмно-технологічних комплексів «ЄДАРП» АСОПД/КОМТЕХ та інших;

9. На період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу його обов'язки виконує інший працівник, що призначений начальником управління у належному порядку, і набуває відповідних прав, несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

10. Виконує інші, передбачені законодавством України повноваження.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5600 гривень;

інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану

Особа, яка бажає подати документи для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи (за наявності);

3) заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами;

4) автобіографія.

Особа, яка виявила бажання подати документи, може надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід роботи, професійні компетентності, репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 13 вересня 2022 року за адресою: Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет №7


Місце або спосіб проведення співбесіди

 10 год. 00 хв. 14 вересня 2022 року

Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558, mariakresinska@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра, молодшого бакалавра (стаття 19 Закону України «Про державну службу»)

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- здатність працювати з великими масивами інформації, вирішувати комплексні завдання;

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність, визначати пріоритетність виконання завдань,;

- вміння виконувати завдання в процесі професійної діяльності;

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

5.

Цифрова грамотність

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні системи для обміну інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Закону України “Про інформацію”;

2. Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

4. Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
5. Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
6. Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
7. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
8. Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.1993 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»


Начальник відділу 

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

соціального захисту населення

Чортківської районної

військової адміністрації

04.10.2022 № -од

 

Умови та вимоги 

до посади державної служби 

категорії «В» - головний спеціаліст відділу  соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює технічний супровід програмного забезпечення:

- Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП):

- централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

2. Підтримання працездатності програмних комплексів по автоматизованій обробці інформації, систематичне оновлення та підтримання в актуальному стані інформаційних баз даних.

3. Здійснення обробки персональних даних отримувачів в базі персональних даних ЄДАРП.

4. Забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів.

5. Здійснює контроль баз даних, супроводжує та поновлює існуюче програмне забезпечення.

6. Здійснює резервне копіювання програми ЄДАРП для забезпечення збереження даних.

7. Адмініструє інформаційне та програмне забезпечення процесу надання та відшкодування пільг за допомогою програмно-технологічного комплексу «ЄДАРП», несе відповідальність за своєчасне встановлення оновленого програмного забезпечення «ЄДАРП».

8. Забезпечує передачу в обчислювальний центр департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації бази для синхронізації і друку виплатних документів.

9. Здійснює інші функції в межах компетенції передбачені законодавством.

10. На період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу, його обов’язки виконує інший працівник управління, призначений керівником у належному порядку, що набуває відповідних прав, несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5600 гривень;

інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, на час дії воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану

Особа, яка бажає подати документи для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи (за наявності);

3) заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами.

Особа, яка виявила бажання подати документи, може надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід роботи, професійні компетентності, репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 05 жовтня 2022 року за адресою: Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет №7


Місце або спосіб проведення співбесіди

 10 год. 00 хв. 06 жовтня 2022 року

Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558, mariakresinska@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра, молодшого бакалавра (стаття 19 Закону України «Про державну службу»)

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- здатність працювати з великими масивами інформації, вирішувати комплексні завдання;

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність, визначати пріоритетність виконання завдань,;

- вміння виконувати завдання в процесі професійної діяльності;

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

5.

Цифрова грамотність

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні системи для обміну інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Закону України “Про інформацію”;

2. Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

4. Закону України “Про звернення громадян”; 
5. Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
6. Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;
7. Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015  №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категорія громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»;
8. Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.1993  №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».


Начальник відділу 

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКА

Наказ про прийом документів.pdf
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

соціального захисту населення

Чортківської районної

військової адміністрації

09.09.2022 № 22-од

 

Умови та вимоги 

до посади державної служби 

категорії «В» - головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює технічний супровід програмного забезпечення:

-Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП):

створює архів бази;

звіряє і закриває попередній період нарахування;

отримує результати передачі нарахування та неоплату;

проводить синхронізацію особової інформації з Реєстром;

затягує файли-переліки одержувачів субсидій:

передає дані на центральний рівень та отримує ЄБК;

скачує і встановлює версії в програму, створює задачі;

проводить нарахування пільг, формує звіти, перевіряє і виправляє помилки, перевіряє нарахування твердого палива і скрапленого газу;

скачує і завантажує в базу довідники і файли, рекомендації по верифікації пільг;

- здійснює закриття карток померлих.

-централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ);

- програмного комплексу АСОПД/КОМТЕХ:

-виконує нарахування в АСОПД/КОМТЕХ;

- встановлює версії;

- проводить візування та фіксацію справ;

-формує виплатні документи та електронні списки;

-звіряє електронні файли з супровідними відомостями;

-формує реєстри для першого і другого способу виплати.

- інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсонполітики України.

Вивантажує дані для форми 1-ДФ.

В АСОПД формує зведений звіт 1-ДФ.

Проводить опрацювання справ по процедурі проведення процесу верифікації.

2. Визначає методи та способи збереження, обробки та передачі інформації

3. Здійснює резервне копіювання програм, АСОПД, ЄДАРП для забезпечення збереження даних; формує бази даних отримувачів для нарахування внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

4. Проводить передачу в ОЦ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації бази для друку виплатних документів.

5. Здійснює налагодження та супровід виплати державних соціальних допомог в управлінні, консультує працівників відповідних відділів стосовно даного питання.

6. Забезпечує супровід та поновлення існуючого програмного забезпечення, здійснює налаштування ПТК та надає доступ до них, у межах повноважень забезпечує захист персональних даних.

7. Здійснює введення паспорта системи (отримання налаштувань на наступний період, внесення їх у базу, проведення перевірки) та проводить нарахування допомог з формуванням відповідних реєстрів для зарахування коштів.

8. Адмініструє інформаційне та програмне забезпечення процесу надання та відшкодування пільг за допомогою програмно-технологічного комплексу «ЄДАРП» та несе відповідальність за своєчасне встановлення оновленого програмного забезпечення програмно-технологічних комплексів «ЄДАРП» АСОПД/КОМТЕХ та інших;

9. На період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу його обов'язки виконує інший працівник, що призначений начальником управління у належному порядку, і набуває відповідних прав, несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

10. Виконує інші, передбачені законодавством України повноваження.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5600 гривень;

інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану

Особа, яка бажає подати документи для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи (за наявності);

3) заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами;

4) автобіографія.

Особа, яка виявила бажання подати документи, може надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід роботи, професійні компетентності, репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 13 вересня 2022 року за адресою: Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет №7


Місце або спосіб проведення співбесіди

 10 год. 00 хв. 14 вересня 2022 року

Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558, mariakresinska@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра, молодшого бакалавра (стаття 19 Закону України «Про державну службу»)

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- здатність працювати з великими масивами інформації, вирішувати комплексні завдання;

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність, визначати пріоритетність виконання завдань,;

- вміння виконувати завдання в процесі професійної діяльності;

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

5.

Цифрова грамотність

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні системи для обміну інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Закону України “Про інформацію”;

2. Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

4. Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
5. Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
6. Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
7. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
8. Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.1993 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»


Начальник відділу 

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКАНаказ про прийом документів.pdf


Наказ (1).pdf

Умови та вимоги  до посади державної служби:


категорії «В» - головного спеціаліста контролю за наданням соціальної підтримки та

нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій відділу


соціального забезпечення №4, строково


Загальні умови


Посадові обов’язки 1. Забезпечення виконання норм Конституції і законів

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів

України, наказів Мінсоцполітики України з питань, що

належать до компетенції.

2. Збір достовірної інформації, що визначено

законодавством, для проведення превентивної, поточної

верифікації, на основі рекомендацій невідповідностей,

виявлених та наданих Мінфіном .

3. Робота над виявленням невідповідностей даних у

автоматизованих інформаційних системах, реєстрах,

базах даних.

4. Проведення превентивної та поточної верифікації в

залежності від періоду часу, в який вона проводиться,

стосовно призначення виплат, формування результатів

верифікації.

5. Вжиття заходів до повернення надміру виплачених

коштів державної соціальної допомоги.

6. Підготовка пропозицій щодо припинення надання

державної соціальної допомоги, позбавлення права на

продовження строку її надання, зменшення розміру

допомоги у випадках, передбачених законодавством.

7. Здійснення роботи щодо нагляду за правильністю

призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами

Пенсійного фонду України. Здійснення перевірки

матеріалів пенсійних справ, робота з базою даних

програмного забезпечення АСОПД КОМТЕХ.

8. Дотримання конфіденційності інформації щодо

особистого життя громадян.

9. Розгляд в установленому законодавством порядку

звернення громадян, забезпечення захисту персональних

даних та здійснення інших функцій, передбачених

законодавством в межах своєї компетенції.

10. У період тимчасової відсутності головного

спеціаліста його обов’язки виконує інший працівник

відділу, призначений начальником управління у


2

належному порядку, який(а) набуває відповідних прав та

несе відповідальність за неналежне виконання

покладених на нього обов’язків.

Умови оплати праці посадовий оклад - 5600 гривень;


інші виплати відповідно до Закону України “Про

державну службу”.


Інформація про строковість чи

безстроковість призначення на

посаду


Строково


Перелік інформації, необхідної для

призначення на посаду без конкурсу

на період дії воєнного стану


Особа, яка бажає подати документи для призначення на

посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у

відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 2 1 Порядку

проведення конкурсу на зайняття посад державної

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-

Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та

підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої

освіти;

відомості про стаж роботи (за наявності);

3) заповнену особову картку державного службовця,

затверджену наказом Національного агентства України з

питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами.

Особа, яка виявила бажання подати документи, може

надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід

роботи, професійні компетентності, репутацію

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 05 серпня 2022

року за адресою: Управління соціального захисту

населення Чортківської районної військової адміністрації

48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет

№7


Місце або спосіб проведення співбесіди


10 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року

Управління соціального захисту населення Чортківської

районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул.

Шевченка, 34, 4 поверх


Прізвище, ім’я та по батькові, номер

телефону та адреса електронної

пошти особи, яка надає додаткову

інформацію


Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558,

mariakresinska@gmail.com


Кваліфікаційні вимоги


1. Освіта Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра, молодшого

бакалавра (стаття 19 Закону України «Про державну

службу»)


3


2. Досвід роботи -

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною мовою -


Вимоги до компетентності


Вимога Компоненти вимоги


1. Ефективність координації з

іншими


- здатність налагоджувати зв’язки з іншими

структурними підрозділами, представниками інших

державних органів, в тому числі з використанням

цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією,

узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних

зусиль.

2. Якісне виконання поставлених

завдань


- вміння систематизувати, обробляти, аналізувати та

узагальнювати інформацію;

- здатність працювати з великими масивами інформації,

вирішувати комплексні завдання;


3. Самоорганізація та

самостійність в роботі


- уміння самостійно організовувати свою діяльність,

визначати пріоритетність виконання завдань,;

- вміння виконувати завдання в процесі професійної

діяльності;


4. Впровадження змін -  здатність підтримувати зміни та працювати з


реакцією на них;


5. Цифрова грамотність -вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове

офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для

ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових

форматах;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи

електронного документообігу та інші електронні системи

для обміну інформацією.

Професійні знання


Вимога Компоненти вимоги


1. Знання законодавства Знання: 


- Конституції України;

 - Закону України «Про державну службу»; 

- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».


2. Знання спеціального

законодавства, що пов’язане

із завданнями та змістом

роботи державного

Знання:

1. Закону України від 05.11.1991 №1788-ХІІ “Про

пенсійне забезпечення”(зі змінами);

2. Закону України «Про верифікацію та моніторинг

державних виплат» від 03.12.2019 №324-ІХ;


4


службовця відповідно до

посадової інструкції

(положення про

структурний підрозділ)


3. Закону України від 16.01.2011 №2939-VІ«Про доступ

до публічної інформації» ”(зі змінами);

4. Закону України від 01.06.2000 №1768- ІІІ «Про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим

сім’ям» ”(зі змінами);

5. Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016

№136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації

та моніторингу державних виплат».

6. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995

№848 «Про спрощення порядку надання населенню

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива».

7. Постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня

2021 р. № 1035 «Деякі питання здійснення державного

контролю/моніторингу за дотриманням вимог

законодавства під час надання соціальної підтримки,

соціальних послуг та за дотриманням прав дітей».


Начальник відділу

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКА

Наказ.pdf


Умови прийому без конкурсу 06. 2022 на гол. спец. ВСЗ №4.docx

Наказ про оголошення прийому документів на посаду гол. спец..pdfЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

соціального захисту населення

Чортківської районної

військової адміністрації

15.06.2022 № 13 - од

 

Умови та вимоги 

до посади державної служби: 

категорії «В» - головний спеціаліст відділу 

з питань призначення, виплати соціальних допомог

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Вживає заходи щодо своєчасної виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій.

2. Здійснює контроль за правильністю виплат державних допомог та соціальних компенсацій:

- проводить звірку виплатних відомостей з особовими рахунками отримувачів;

- вносить зміни (уточнення) виплатних реквізитів згідно заяв отримувачів чи повідомлень банків;

- утримує виявлені переплати з нарахованих сум допомог.

3. Готує та подає в установленому порядку оперативну інформацію та звітність.

4. Видає довідки про період перебування на обліку отримувачів державних допомог та соціальних компенсацій за особистими зверненнями громадян та на запити інших управлінь, установ і організацій.

5. Здійснює закриття та передачу особових справ отримувачів допомог на запити інших управлінь.

6. Надає консультаційно-роз’яснювальну допомогу отримувачам державних допомог та соціальних компенсацій щодо виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій.

7. Оформяє нові та вносить зміни до діючих особових рахунків отримувачів допомог та компенсацій. Здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

8. Виконує заходи щодо запобігання та протидії корупції, здійснює інші функції передбачені законодавством

9. Виконує роботу з обліку персональних даних отримувачів всіх видів допомог, субсидій та соціальних компенсацій в базі персональних даних АСОПД, “Наш дім” в частині функцій, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних.

10. У період тимчасової відсутності обов’язки головного спеціаліста відділу покладаються на іншого працівника управління, призначеного начальником управління у належному порядку, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків

Умови оплати праці

посадовий оклад 5600 гривень;

інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану

Особа, яка бажає подати документи для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи (за наявності);

3) заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами.

Особа, яка виявила бажання подати документи, може надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід роботи, професійні компетентності, репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 20 червня 2022 року за адресою: Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет №7


Місце або спосіб проведення співбесіди

 10 год. 00 хв. 21 червня 2022 року

Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558, mariakresinska@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра, молодшого бакалавра (стаття 19 Закону України «Про державну службу»)

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- здатність працювати з великими масивами інформації, вирішувати комплексні завдання;

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність, визначати пріоритетність виконання завдань,;

- вміння виконувати завдання в процесі професійної діяльності;

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

5.

Цифрова грамотність

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні системи для обміну інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Закону України “Про інформацію”;

2. Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
4. Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
5. Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
6. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».


Начальник відділу 

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

соціального захисту населення

Чортківської районної

військової адміністрації

25.05.2022 № -од

 

Умови та вимоги 

до посади державної служби: 

категорії «Б» - заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує законність, своєчасність та правильність оформлення документів, дотримання фінансової дисципліни, використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, правильності нарахування та перерахунку податків до державного бюджету та інших платежів.

2. Проводить нарахування заробітної плати, формує податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і суми утриманого з них податку. Надає довідки про доходи працівникам управління та довідки для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу».

3. Формує накази, протоколи необхідні для нарахування заробітної плати, своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

4. Веде відповідний бухгалтерський облік в меморіальному ордері № 5 (розрахункова відомість із заробітної плати).

5. Формує заявки до фонду соціального страхування на відшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, звіти до фондів соціального страхування, інвалідів, податкової інспекції, проводить персоніфікований облік працівників управління.

6. Виконує функції голови тендерного комітету:

-забезпечує реалізацію таких функцій;

-планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель;

-організовує роботу комітету;

-приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

-визначає дату і місце проведення засідань комітету;

-пропонує порядок денний засідань комітету;

-вносить на розгляд керівника-замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;.

7. Здійснює опрацювання договорів про закупівлю разом із документами, що підтверджують застосування законодавства у сфері публічних закупівель.

8. Забезпечує:

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів

бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

9. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву опрацьованих первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

Здійснює інші функції передбачені законодавством.

10. У період тимчасової відсутності обов’язки заступника начальника відділу покладаються на іншого спеціаліста відділу або працівника управління, призначеного начальником управління у належному порядку, який(а) набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

Умови оплати праці

посадовий оклад 6 300 гривень;

інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану

Особа, яка бажає подати документи для призначення на посаду без конкурсу на період дії воєнного стану, подає у відділ по роботі з персоналом наступну інформацію:

1) заяву;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (із змінами (далі-Порядок), в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20 зі змінами.

4) автобіографія .

Особа, яка виявила бажання подати документи, може надати додаткову інформацію, яка підтверджує досвід роботи, професійні компетентності, репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 30 травня 2022 року за адресою: Управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх, кабінет №7


Місце або спосіб проведення співбесіди

 10 год. 00 хв. 31 травня 2022 року


Управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 34, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Кресінська Марія Олексіївна 066 0232558, mariakresinska@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Повна вища освіта за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст (ст.19 Закону України «Про державну службу»)

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

3.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

4.

Комунікація та

взаємодія

вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Цифрова грамотність


- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного використання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про захист персональних даних».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Бюджетний кодекс України; 
2. Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
3. Кодекс законів про працю України.
 


Начальник відділу 

по роботі з персоналом Марія КРЕСІНСЬКА

Умови прийому без конкурсу 06. 2022 В. (1).docx

Умови прийому без конкурсу 06. 2022 Б (1).docx

Умови прийому без конкурсу 06. 2022 Б (3).docx

умови проведення конкурсу-2022.docx

Наказ проведення конкурсу

Умови проведення конкурсу лютИЙ 2022 (1).docx

наказ лютиЙ 2022 (1).docOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux